Kur'an Dili Arapça

%35 indirimli
224,00TL
145,00TL
Temin süresi 1 gündür.
Stok Kodu
9786057059253
Boyut
16,5x23,5
Sayfa Sayısı
304
Baskı
1
Kapak Türü
KARTON
Kağıt Türü
İTHAL 2. HAMUR
Dili
TÜRKÇE
9786057059253
362089
Kur'an Dili Arapça
Kur'an Dili Arapça
145.00

Kuran Dili Arapça, Muarrib'in 33. yayını. Eser, Hüseyin Küçükkalay Hocamızın 1969'da ilk baskısı yapılan en meşhur eserlerinden. Çalışma, Arapça öğretimini yerine, Arapçaya akademik bir bakış sunma amacı güderek hazırlanmıştır. 

Kuran Dili Arapça, Muarrib'in 33. yayını. Eser, Hüseyin Küçükkalay Hocamızın 1969'da ilk baskısı yapılan en meşhur eserlerinden. Çalışma, Arapça öğretimini yerine, Arapçaya akademik bir bakış sunma amacı güderek hazırlanmıştır. 

HATIRALAR - MEHMET SAVAŞ 15
TAKRİZ - PROF. DR. ORHAN ÇEKER 17
ÖNSÖZ 19
MUKADDİME 21
DİLİN TARİFİ23
1 - el-İsnevi’nin (الإسنوي) tarifi23
2 - İbnü’l-Hacib’in (ابن الحاجب) tarifi24
3 - İbnü Cinni’nin (ابن جني) tarifi 24
GENEL DİLBİLİMİNİN İHTİVA ETTİĞİ BAZI KONULAR28
1 - Dillerin hayatı28
2 - Dillerin temel bilimi29
3 - Ses bilimi (Phonetigue - Phonetic)29
4 - Mânâbilim (Sémantigue - Semantics)29
5 - Etimoloji (Etymologie - Etymology)30
6 - Filoloji (Philologie - Philology)30
BİRİNCİ BÖLÜM 33
DİLLERİN DOĞUŞU35
A. İSLÂM DÜNYASINDA35
1 - Genel Görüşler35
2 - Bazı İslâm Alimlerinin görüşü42
B. HRİSTİYAN DÜNYASINDA45
1 - Yeni Çağ Görüşleri46
2 - Son Çağ Görüşleri48
C. KELİMELERİN MÂNALAR MÜVÂCEHESİNDEKİ VAZ’I50
D. ANA DİL53
İSLÂM-ARAP ÂLEMİNDE VE BATIDA DİL ÇALIŞMALARI55
A. İSLÂM ÂLEMİNDE55
1 - Nahiv ve Sarf55
2 - İlmü’l-Belâğa56
3 - İlmü’l-Kırâe56
4 - İlmü’l-Lüğa61
B. BATIDA65
İKİNCİ BÖLÜM 67
DİL GRUPLARI69
A. HİNT-AVRUPA DİLLERİ70
B. HÂMÎ - SAMÎ DİLLERİ71
1 - Hâmî dilleri71
2 - Sâmî dilleri71
C. URAL - ALTAY (TURAN) DİLLERİ71
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 73
SÂMİ KAVİMLER VE ARAP DİLİ75
A - SÂMİLERİN YAŞADIKLARI YERLER75
B. HAYATLARINA TOPLU BİR BAKIŞ76
C. SÂMİLERİN DİLLERİNE TOPLU BİR BAKIŞ77
1 - Sâmî diller üzerinde yapılan çalışmalar77
2 - En eski Sâmî dili78
3 - Sâmî dillerin hususiyetleri, birleştikleri ve ayrıldıkları noktalar78
4 - Sâmî dilleri ve Hint-Avrupa bölüğü81
ARAP DİLİ82
A. ARAP DİLİNİN KISA TARİHÇESİ82
1 - Zamirler87
2 - Fiiler89
3 - İsimler90
B. (ع ر ب) MADDESİ HAKKINDA91
C. NİÇİN ARAP İSMİNİ ALDILAR?96
D. ESKİ VE YENİ ARAPLAR96
E. CÂHİLİYYE DEVRİ HAYATINA TOPLU BİR BAKIŞ102
1 - Din ve inançları102
3 - Siyâsî durumları106
4 - Kültür durumları107
5 - İktisadî durumları107
F. ARAP DİLİNİN GENİŞLİĞİ109
G. ARAP DİLİ VE MUSİKİ116
H. ARAP DİLİNİN KISIMLARI ve EN ESKİ KAYNAKLARI121
İ. ARAP DİLİNDE HATALI KONUŞMALARIN DOĞUŞU124
J. (إن هذان لساحران) ÂYET-İ KERİMESİ HARKINDA135
K. KUR’ÂN, HADİS ve İSLÂMİYETİN ARAP DİLİ ÜZERİNDEKİ TESİRİ140
1 - Kur’ân-ı Kerim141
2 - Hadisi Şerifler143
3 - Genel olarak İslâmiyetin tesiri144
L. ARAP DİLİNDE LEHÇELER147
M. KUR’AN-I KERİM’İN YEDİ HARF ÜZERİNE NÜZÛLU153
1 - Bazı hükümlerin vuzuha kavuşması155
2 - Bu harfler vasıtasiyle bazı yeni hükümler ortaya çıkar155
3 - Bazı mübhem mânâlar, daha çok vuzuha kavuşurlar155
4 - Bir kısım kelimelerin mânalarının beyân ve izâhı156
N. ARAP DİLİNİ GELİŞTİREN ÂMİLLER159
O. ARAP DİLİNİN BAZI HUSÛSİYETLERİ228
P. ARAP DİLİNE TOPLU BİR BAKIŞ262
1 - Mütevatir ve ahad yoluyla nakledilen elfaz262
2 - Rivayet edilmiş olmasına rağmen sıhhate ulaşmamış lafızlar263
3 - Bir kişi tarafından rivayet edilen müfredat263
4 - En çok göze çarpan değişikliklerinden bazıları264
5 - (كل) kelimesiyle izah ve tefsir edilen müfredattan bir kısmı264
6 - (صغير) kelimesiyle izâh edilen müfredâttan bazıları265
7 - (عظيم) kelimesiyle tefsir edilen elfazdan bazıları265
8 - (كثير) kelimesiyle tefsir edilen bazı lafızlar265
9 - Mutlak ve mukayyed lafızları265
11 - Bazı fiillerin hem müteaddî ve hem de lâzım olarak kullanılması268
12 - Mübalâğa ifade eden lâfızları268
13 - İsm-i tasğir vezni üzere gelen müfredâtı268
14 - Müsennâ olarak varit olan elfaz269
15 - Mechul olarak kullanılan fiiller270
16 - Bazı fiillerin hem (و V) ve hem de (ي Y) ile kullanılması270
17 - Külli kaidelerinden bazıları270
18 - et-Tadmîn (التضمين)280
19 - et-Ta’vîd (التعويض)280
20 - el-Ittıradu ve’ş-şuzûz (الاطراد والشذوذ)282
21 - İsim, fiil ve harf olarak kullanılan kelimelerinden bazıları282
22 - (أب) kelimesiyle kullanılan lafızlarından bir kaçı283
23 - (أم) Lâfziyla kullanılan kelimeler284
24 - (بنت) kelimesiyle kullanılan lâfızlar284
25 - (ذو) lâfziyle kullanılan kelimeler284
26 - (ابن) kelimesiyle kullanılan lâfızlar285
27 - Arap harflerindeki mânâ zenginliği285
NETİCE 293
KAYNAKÇA 301
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat